Γενική Αιματολογία

 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση παθολογικών τιμών στη Γενική Εξέταση Αίματος (χαμηλός ή υψηλός αιματοκρίτης, χαμηλά ή υψηλά λευκά αιμοσφαίρια και χαμηλά ή υψηλά αιμοπετάλια)
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση λεμφαδενοπάθειας και σπληνομεγαλίας
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών (λευχαιμία, λέμφωμα, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, πολλαπλό μυέλωμα)
 • Σύνδρομα μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
 • Μικροσκοπική εξέταση αίματος και μυελού των οστών
 • Μυελόγραμμα
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Αιματολογία Κύησης

 • Έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας & αιματολογικών αιτίων παλίνδρομων κυήσεων ή επαναλαμβανόμενων αποβολών
 • Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου
 • Πρόληψη & αντιμετώπιση θρομβώσεων κατά την κύηση και τη λοχεία
 • Αναιμία, θρομβοπενία, θρομβοκυττάρωση κατά την κύηση
 • Αντιμετώπιση αλλοάνοσων καταστάσεων (π.χ. ασυμβατότητα Rhesus)

Θρόμβωση

 • Αντιμετώπιση οξείας φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής
 • Υποτροπιάζουσες θρομβώσεις
 • Χρόνια αντιπηκτική αγωγή
 • Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου
 • Πρόληψη μεταθρομβωτικού συνδρόμου
 • Πρόληψη θρομβώσεων
 • Εκτίμηση κινδύνου θρόμβωσης για ασφαλή έναρξη αντισυλληπτικών

Αιμορραγική διάθεση

 • Διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων που προκαλούν αυτόματες εκχυμώσεις ή πετέχειες